Hotel 01

Address:
Red Fox Hotel: Opp. MNIT College,
Jawaharlal Nehru Marg, Bajaj Nagar,
Jaipur,Rajasthan 302017

(+91) 91 141 4120101

Red Fox Hotel

Hotel 02

Address:
The Lalit Jaipur Hotel: 2B & 2C, Jagatpura Road,
Near Jawahar Circle,
Jaipur, Rajasthan 302017

(+91) 141 519 7777

The Lalit Jaipur from INR 6799